Archiwa tagu: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa

Wstęp 1
Rozdział 1. Analiza literaturowa zarządzania strategicznego 3
1.1. Zarządzanie strategiczne i strategie firmy 3
1.2. Przegląd metod analizy strategicznej firmy 19
Rozdział 2. Charakterystyka przedsiębiorstwa CENTERTEL i główne aspekty jego działalności 25
2.1. Status prawny i specjalizacja firmy 25
2.2. Przedmiot działalności 26
2.3. Stosowane technologie w działalności podstawowej 36
2.4. Struktura organizacyjna i zatrudnienie 38
2.5. Konkurencja i udział w rynku 39
Rozdział 3. Analiza sektorowa 50
3.1. Analiza segmentów rynku i zachowań nabywców 50
3.2. Natężenie walki konkurencyjnej w sektorze 51
3.3. Groźba pojawienia się nowych produktów i substytutów 57
Rozdział 4. Analiza sytuacji firmy 61
4.1. Analiza SWOT 61
4.2. Strategia rozwoju spółki 64
Zakończenie 66
Bibliografia 68
Spis tabel i rysunków 70