Archiwa tagu: Analiza strategiczna firmy X

Analiza strategiczna firmy X

Wstęp
Rozdział 1. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa
1.1. Rodzaje analiz ekonomicznych
1.2. Pojecie i cele analizy strategicznej w przedsiębiorstwie
1.3. Analiza SWOT
Rozdział 2. Prezentacja firmy X
2.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa8
2.2. Struktura organizacyjna X
2.3. Zarząd firmy
2.4. Zarządzanie zasobami ludzkimi
2.5. Dział finansowy
Rozdział 3. Opis środowiska funkcjonowania firmy X
3.1. Analiza otoczenia politycznego
3.2. Analiza otoczenia ekonomicznego
3.3. Analiza otoczenia społecznego
3.4. Analiza otoczenia demograficznego
3.5. Analiza otoczenia technicznego
Rozdział 4. Wykorzystanie analizy SWOT do formułowania strategii firmy X
4.1. Wstęp do analizy SWOT
4.2. Etap pierwszy ? identyfikacja szans i zagrożeń
4.3. Etap drugi ? określenie silnych i słabych stron
4.4. Etap trzeci – wybór strategii
Agresywna
Zakończenie
Bibliografia