Archiwa tagu: Analiza rozwoju gminy X

Analiza rozwoju gminy X

Wstęp 1
Rozdział 1. Rozwój społeczno-gospodarczy 3
1.1 Geneza i specyfika rozwoju społeczno-gospodarczego. 3
1.2. Ogólne cechy lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego. 5
1.3. Klasyczny model lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego. 6
1.4. Ochrona środowiska w systemie zarządzania gminą 7
Rozdział 2. Czynniki lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego. 12
2.1. Potrzeby społeczności lokalnych 13
2.1.1. Potrzeby egzystencjalne (biologiczne) 13
2.1.2. Potrzeby rezydencjalne (mieszkaniowe). 14
2.1.3. Potrzeby kulturalne 16
2.1.4. Potrzeby społeczne 16
2.1.5. Potrzeby społeczności lokalnych w kontekście rozwoju lokalnego 17
2.2. Zasoby i walory środowiska przyrodniczego 18
2.3. Zasoby pracy 19
2.4. Zagospodarowanie infrastrukturalne 21
2.5. Potencjał gospodarczy 22
2.6. Rynek lokalny i zewnętrzny 24
2.7. Kapitał inwestycyjny i zasoby finansowe 25
2.8. Technologia i innowacje 26
2.9. Współpraca międzynarodowa 29
Rozdział 3. Charakterystyka gminy X 31
3.1. Rys historyczny 31
3.2. Ogólne informacje o gminie 34
3.2.1. Położenie i terytorium 34
3.2.2. Struktura demograficzna 36
3.2.3. Stan ekologiczny 39
3.2.4. Działalność gospodarcza 45
Sektory gospodarcze 47
Rozdział 4. Zagospodarowanie przestrzenne gminy X 49
4.1. Cele rozwoju gminy 49
4.2. Kierunki rozwoju przestrzennego gminy 50
4.2.1. Główne kierunki zmian 50
4.2.2. Ochrona środowiska przyrodniczego 51
4.2.3. Rozwój struktury przestrzennej 52
4.2.4. Systemy infrastruktury technicznej – koncepcja rozwoju 56
4.2.5. Rozwój systemu transportowego 61
4.3. Polityka przestrzenna gminy 67
Podsumowanie 70
Bibliografia 72