Archiwa tagu: Analiza kosztów stałych

Analiza kosztów stałych

WSTĘP 2

Rozdział 1. ZNACZENIE KOSZTÓW STAŁYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE 4
1. Analiza kosztów jako narzędzie w procesie zarządzania przedsiębiorstwem 4
2. Istota rachunku kosztów zmiennych 10
3. Analiza zmienności kosztów 17

Rozdział 2. WPŁYW ANALIZY KOSZTÓW STAŁYCH NA PODEJMOWANIE DECYZJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE 24
1. Wyznaczniki kosztów w perspektywie strategicznej 24
2. Strukturalne czynniki kosztotwórcze 27
2.1. Efekt ekonomii skali 27
2.2. Efekt doświadczenia 28
2.3. Zakres działalności przedsiębiorstwa 31
2.4. Złożoność i różnorodność oferty przedsiębiorstwa 35
2.5. Technologia 37
3. Wykonawcze czynniki kosztotwórcze 39
3.1. Zarządzanie jakością 39
3.2. Efektywność procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie 42

Rozdział 3. PORÓWNANIE METOD ANALIZY KOSZTÓW STAŁYCH 44
1. Analiza korelacji i regresji 45
2. Metody ekonometryczne 51

ZAKOŃCZENIE 55
BIBLIOGRAFIA 56
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 59
SPIS RYSUNKÓW 60