Archiwa tagu: Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa Stalprodukt S.A.

Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa Stalprodukt S.A.

Wstęp 2
Rozdział 1. Opis podmiotu oceny ma przykładzie przedsiębiorstwa Stalprodukt S.A. 5
1.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 5
1.1.1. Informacje ogólne o firmie Stalprodukt S.A. 5
1.1.2. Struktura zatrudnienia. 7
1.1.3. Asortyment firmy 9
1.2. Style kierowania przedsiębiorstwem 15
1.2.1. Dwa podstawowe style kierowania 16
1.2.2. Zarządzanie przez cele i wyniki 19
1.3. Obszary działań finansowych 21
1.3.1. Obieg strumieni pieniężnych 23
1.3.2. Obszary decyzyjne i finansowe. 23
1.4. Sprawozdania finansowe bazą efektywności spółki. 28
1.4.1. Sprawozdania dotyczące kosztów 28
1.4.2. Sprawozdania dotyczące bilansu 33
1.4.3. System informacyjny firmy 40
Rozdział 2. Opis metod analiz ekonomicznych zastosowanych do oceny kondycji ekonomicznej w firmie Stalprodukt S.A. 45
2.1. Metody ogólne i deterministyczne. 45
2.2. Wstępna analiza bilansu 46
2.2.1. Statystyczny pomiar płynności finansowej 46
2.2.2. Dynamiczny pomiar płynności finansowej 54
2.2.3. Wskaźniki wystarczalności gotówki 56
2.2.4. Rynkowa korekta płynności finansowej 61
2.2.5. Analiza wskaźnikowa 69
2.2.6. Analiza kapitału obrotowego jako uzupełnienie badania płynności finansowej 71
2.3. Metody szczegółowe. 78
2.3.1. Wskaźnik udzialu kapitału własnego 80
2.3.2. Wskaźnik rentowności kapitału 82
2.3.3. Płynność 84
Bibliografia 85