Archiwa tagu: Analiza i ocena tworzenia struktury organizacyjnej w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy „Interhouse”

Analiza i ocena tworzenia struktury organizacyjnej w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy „Interhouse”

Wstęp 3
Rozdział 1. Struktura organizacyjna instytucji jako ważny element organizacji. 5
1.1. Pojęcie struktury organizacyjnej. 5
1.2. Oddziaływanie struktury organizacyjnej. 15
1.3. Czynniki struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. 16
1.3.1. Czynniki strukturotwórcze – hierarchia 16
1.3.2. Cele i zadania przedsiębiorstwa 19
1.3.3. Wielkość przedsiębiorstwa 21
1.3.4. Charakter działalności przedsiębiorstwa 22
1.3.5. Struktura przestrzenna przedsiębiorstwa 23
1.3.6. Otoczenie przedsiębiorstwa 23
Rozdział 2. Organizacja i zasady tworzenia struktur organizacyjnych. 27
2.1. Analiza podstawowych rodzajów struktur organizacyjnych. 27
2.2. Nowoczesne struktury organizacyjne. 31
2.3. Wybór skutecznej struktury organizacyjnej. 36
Rozdział 3. Przemiany w ramach struktury organizacyjnej wynikające z restrukturyzacji 44
3.1 Metody analizy struktur organizacji 44
2.2 Racjonalizacja struktury zatrudnienia w przedsiębiorstwie. 57
2.3 Opracowanie projektu polityki komunikacyjnej w restrukturyzowanym przedsiębiorstwie 68
3.4 Rola managera zasobami ludzkimi w rozstrzyganiu sporów po restrukturyzacji 74
Rozdział 4. Struktura organizacyjna firmy ?INTERHOUSE? i jej zadania. 78
4.1. Charakterystyka przedsiebiorstwa ?INTERHOUSE?. 78
4.2. Zarządzanie zasobami ludzkimi w ?INTERHOUSE?. 79
4.2.1. Specyfikacja i metody doboru kadr. 79
4.2.2. Formy podnoszenia kwalifikacji kadr. 84
4.2.3. Ocena pracowników. 93
4.3. Struktura organizacyjna  firmy ?INTERHOUSE?. 96
4.3.1. Zakres zadań i obowiązków Kierownika Kadr INTERHOUSE Sp. z o.o. 98
4.3.2. Zakres obowiązków i uprawnień Inspektora ds. ochrony fizycznej INTERHOUSE Sp. z o.o. (Mirosław NERLO) 99
Zakończenie 103
Bibliografia 105