Archiwa tagu: Analiza finansowa przedsiębiorstwa Żywiec S. A.

Analiza finansowa przedsiębiorstwa Żywiec S. A.

Wstęp 2
ROZDZIAŁ I. Analiza finansowa i jej znaczenie dla przedsiębiorstwa 4
1.1. Istota i zakres analizy finansowej 4
1.2. Znaczenie analizy w przedsiębiorstwie 11
ROZDZIAŁ II. Narzędzia i metody analizy finansowej 19
2.1. Źródła i wstępna analiza sprawozdań finansowych 19
2.1.1. Bilans 21
2.1.2. Rachunek zysków i strat 25
2.1.3. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych 28
2.1.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym 30
2.1.5. Informacja dodatkowa 31
2.2. Analiza wskaźnikowa jako jedna z metod analizy finansowej 32
2.2.1. Wskaźniki płynności finansowej 34
2.2.2. Wskaźniki rentowności 37
2.2.3. Wskaźniki obrotowości 40
2.2.4. Wskaźniki zadłużenia 43
Rozdział III. Analiza Grupy kapitałowej Żywiec S. A. 48
3.1 Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa Żywiec S. A. 48
3.2 Analiza przedsiębiorstwa Żywiec S. A. 51
3.3 Ogólna ocena Grupy kapitałowej Żywiec S. A. 69
Zakończenie 79
Bibliografia 81
Spis rysunków i tabel 84