Archiwa tagu: Analiza finansowa przedsiębiorstwa (na przykładzie przedsiębiorstwa ZAK-SYSTEM Sp. z o.o.)

Analiza finansowa przedsiębiorstwa (na przykładzie przedsiębiorstwa ZAK-SYSTEM Sp. z o.o.)

Wstęp 3

Rozdział 1. Istota i podstawy informacyjne analizy finansowej 5
1.1. Przedmiot i zakres analizy finansowej 5
1.2. Sprawozdania finansowe jako źródło informacji dla analizy finansowej 14
1.2.1. Bilans 17
1.2.2. Rachunek zysków i strat 23
1.2.3. Rachunek przepływów pieniężnych 24

Rozdział 2. Charakterystyka firmy ZAK-SYSTEM Sp. z o.o. 28
2.1. Historia firmy. Forma prawna. Kapitał podstawowy. Zatrudnienie 28
2.2. Zakres działalności firmy 29

Rozdział 3. Wstępna analiza bilansów i rachunków wyników spółki ZAK-SYSTEM 34
3.1. Istota wstępnej analizy bilansu 34
3.2. Analiza sytuacji majątkowo-kapitałowej spółki ZAK-SYSTEM  38
3.3. Przedmiot wstępnej analizy rachunku zysków i strat 47
3.4. Wstępna analiza rachunku wyników spółki ZAK-SYSTEM 48

Rozdział 4. Analiza wskaźnikowa spółki ZAK-SYSTEM 53
4.1. Istota i przydatność analizy wskaźnikowej 53
4.2. Analiza wskaźników płynności finansowej spółki ZAK-SYSTEM 64
4.3. Analiza wskaźników sprawności działania spółki ZAK-SYSTEM 65
4.4. Analiza wskaźników zadłużenia spółki ZAK-SYSTEM 69
4.5. Analiza wskaźników rentowności spółki ZAK-SYSTEM 71

Wnioski 75
Bibliografia 77
Załączniki 80
Spis tabel 84
Spis rysunków 85