Archiwa tagu: Analiza finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa Polifarb Cieszyn-Wrocław S.A.

Analiza finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa Polifarb Cieszyn-Wrocław S.A.

 
WSTĘP
ROZDZIAŁ 1. ISTOTA I RODZAJE ANALIZ SPORZĄDZANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE
1.1. POJĘCIE ANALIZY EKONOMICZNO-FINANSOWEJ
1.2. MIEJSCE ANALIZY FINANSOWEJ W SYSTEMIE ANALIZ
1.3. ŹRÓDŁA INFORMACJI POTRZEBNE DO ANALIZY FINANSOWEJ
1.4. METODY RACHUNKOWE WYKORZYSTANE W ANALIZACH
1.5. WYKORZYSTANIE ANALIZY EKONOMICZNO-FINANSOWEJ W STRATEGICZNYM ZARZĄDZANIU
ROZDZIAŁ 2. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI
ROZDZIAŁ 3.  ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA
3.1. OGÓLNA ANALIZA AKTYWÓW SPÓŁKI
3.1.1. Analiza majątku trwałego
3.1.2. Analiza majątku obrotowego
3.2. OGÓLNA ANALIZA PASYWÓW SPÓŁKI
3.2.1. Analiza zobowiązań spółki
3.2.2. Analiza kapitału własnego
3.3. POKRYCIE MAJĄTKU KAPITAŁEM
3.4. WYNIKI SPÓŁKI
ROZDZIAŁ 4. ANALIZA WSKAŹNIKOWA SPÓŁKI
ROZDZIAŁ 5. ANALIZA SWOT
ROZDZIAŁ 5. PODSUMOWANIE ANALIZY SPÓŁKI
BIBLIOGRAFIA
OPRACOWANIA
AKTY NORMATYWNE