Archiwa tagu: Analiza finansowa jednostki budżetowej

Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Badana metodą wskaźnikowa

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ROLA ANALIZY W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM 4
1. Pojęcie przedsiębiorstwa i jego formy organizacyjno – prawne 4
2. Charakterystyka celów przedsiębiorstwa 13
3. System planowania w przedsiębiorstwie 17

ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA ZASAD ANALIZY FINANSOWEJ 22
1. Pojęcie analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa 22
2. Przedmiot, zakres i cel analizy finansowej 26
3. Miejsce analizy finansowej w procesach decyzyjnych 31
4. Metody analizy finansowej 34
5. Charakterystyka analizy wskaźnikowej przedsiębiorstwa 38
6. Źródła analizy finansowej 53

ROZDZIAŁ III. OCENA SYTUACJI EKONOMICZNO – FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA BPH BOMI S.A. 61
1. Charakterystyka przedsiębiorstwa BPH BOMI S.A. 61
2. Wstępna analiza bilansu 64
3. Wstępna analiza rachunku zysków i strat 68
4. Badanie przepływów pieniężnych 71
5. Analiza wskaźnikowa 73
5.1. Rentowności 74
5.2. Płynności finansowej 75
5.3. Zadłużenia (obsługi długu) 77
5.4. Aktywności 78
6. Podsumowanie analizy przedsiębiorstwa BPH BOMI S.A. 80

ZAKOŃCZENIE 82
BIBLIOGRAFIA 84
Wykaz tabel 87
Wykaz rysunków 88
Wykaz wykresów 89