Archiwa tagu: Analiza finansowa jako narzędzie oceny

Analiza finansowa jako narzędzie oceny

Wstęp

1. Działalność gospodarcza, istota i cele
1.1. Rodzaje przedsiębiorstw i ich specyfika
1.2. Czynniki wpływające na rozwój przedsiębiorstwa
1.3. Źródła finansowania działalności gospodarczej

2. Sprawozdawczość finansowa jako źródło danych do oceny prowadzonej działalności
2.1. Istota sprawozdawczości
2.2. Bilans
2.3. Rachunek zysków i strat
2.4. Rachunek przepływów pieniężnych

3. Analiza finansowa narzędziem oceny działalności podmiotów gospodarczych
3.1. Analiza finansowa, rodzaje i metody jej przeprowadzania
3.2. Pozioma i pionowa analiza bilansu
3.3. Analiza wskaźnikowa – założenia metodyczne
3.4. Analiza płynności
3.5. Analiza rentowności

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel i wykresów