Archiwa tagu: Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa X

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa X

Wstęp 1
Rozdział 1. Analiza finansowa jako instrument zarządzania 5
1.1. Istota i funkcja analizy finansowej. 9
1.2. Metody i typy analizy finansowej. 13
1.3. Sprawozdania finansowe i ich funkcje. 16
1.4. Przegląd metod i wskaźników analitycznych. 18
Rozdział 2. Charakterystyka badanego podmiotu. 36
2.1. Powstanie przedsiębiorstwa. 36
2.2. Przedmiot działalności. 37
2.3. Majątek przedsiębiorstwa. 39
2.4. Pozycja na  rynku. 40
Rozdział 3. Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa X. 42
3.1. Analiza bilansu. 42
3.2. Analiza rachunku zysków i strat 47
3.3. Analiza wskaźnikowa. 53
3.3.1. Płynność finansowa. 53
3.3.2. Ocena sprawności działania. 56
3.3.3. Analiza wspomagania finansowego. 59
3.3.4. Rentowność. 61
Zakończenie 65
Bibliografia 68