Archiwa tagu: Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych PLL „LOT” S.A. z lat 1998-2000

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych PLL „LOT” S.A. z lat 1998-2000

Wstęp
Rozdział 1. Istota i rodzaje analiz ekonomicznych sporządzanych w przedsiębiorstwie
1.1. Pojęcie analizy ekonomicznej
1.2. Rodzaje i funkcje analiz ekonomicznych
1.3. Miejsce analizy finansowej w systemie analiz
1.4. Źródła informacji potrzebne do analizy finansowej.
1.5. Metody rachunkowe wykorzystane w analizach
1.6. Wykorzystanie analizy ekonomiczno-finansowej w strategicznym zarządzaniu
Rozdział 2. Analiza sprawozdań finansowych i struktura kapitału przedsiębiorstwa
2.1. Źródła pozyskiwania kapitału
2.2. Analiza wskaźnikowa
2.2.1. Analiza płynności
2.2.2. Analiza sprawności działania
2.2.3. Ocena stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa
2.2.4. Analiza rentowności
Rozdział 3. Analiza ekonomiczna PLL ?Lot? S.A.
3.1. Historia powstania przedsiębiorstwa
3.2. Przedmiot działalności
3.3. Spółki z udziałem kapitału PLL LOT S.A.
3.3.1. EuroLOT S.A.
3.3.2. LOT Catering Sp. z o.o.
3.3.3. LOT Ground Services Sp. z o.o.
3.3.4. Central European Engine Services Sp. z o.o.
3.4. Ocena sytuacji majątkowo – kapitałowej PLL ?LOT? S.A. na podstawie wstępnej analizy bilansu oraz rachunku zysków i strat
3.4.1. Analiza bilansu
3.4.2. Rachunek zysków i strat
3.5. Ocena sytuacji spółki na podstawie analizy wskaźnikowej
3.5.1. Płynność finansowa
3.5.2. Ocena sprawności działania
3.5.3. Analiza wspomagania finansowego
3.5.4. Rentowność
3.6. Analiza rynku finansowego i sytuacji rynkowej
3.7. Podsumowanie wyników badań
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel