Archiwa tagu: Analiza efektywności sylów kierowania na przykładzie Centertel

Analiza efektywności sylów kierowania na przykładzie Centertel

WSTĘP 3
CZĘŚĆ I. STYLE KIEROWANIA LUDŹMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE 8
1. Człowiek jako podmiot w zarządzaniu 8
1.1. Definicje stylu kierowania w przedsiębiorstwie  12
1.2. Rola, cele i funkcje stylów kierowania ludźmi  14
2. Podstawowe style kierowania ludźmi w przedsiębiorstwie. 22
3.Techniki kierowania pracownikami 54
CZĘŚĆ II. EFEKTYWNOŚĆ STYLÓW KIEROWANIA LUDŹMI – ANALIZA 66
1. Metodologiczne aspekty badań 66
1.1. Prezentacja firmy Centertel 66
1.2. Cel badań oraz charakterystyka problemów badawczych 69
1.3. Metody i techniki badawcze 72
2. Style kierowania stosowane przez menadżerów przedsiębiorstwa Centertel 74
2.1. Cechy i umiejętności kierowania 77
2.2. Stosowanie stylów kierowania przez menadżerów w kierowaniu ludźmi 87
2.3. Preferowany styl kierowania 93
ZAKOŃCZENIE 102
BIBLIOGRAFIA 106
ANEKS 109