Archiwa tagu: Analiza działań promocyjnych na przykładzie ZPT w Radomiu

Analiza działań promocyjnych na przykładzie ZPT w Radomiu

Wstęp 4

I.  Możliwość działań promocyjnych w świetle literatury
1. Istota i cele promocji sprzedaż 7
1.1. Wybór rodzaju promocji 8
1.2. Koszty i budżet promocji 9
1.3. Metody badania i oceny efektów promocji 12
2. Promocja sprzedaży 13
3. Techniki promocji sprzedaży 17
3.1. Sprzedaż premiowana 17
3.2. Obniżanie cen 18
3.3. Konkursy, loteria, gry 20
3.4. Testowanie produktu 21

II. Prezentacja Zakładów Przemysłu Tytoniowego S.A.
1. Rozwój przemysłu tytoniowego 22
1.1.  Ogólna charakterystyka papierosów na rynku polskim 24
2. Historia firmy 26
3. Organizacja sprzedaży 30
4. Przedmiot i zakres działania 30
4.1.   Podstawowa działalność ZPTR S.A./SEITA 31
4.2.   Struktura produktów 33
5. Analiza finansowo- ekonomiczna 34

III. Działalność promocyjna Zakładów Przemysłu Tytoniowego w Radomiu
1. Przesłanki stosowania promocji sprzedaży 44
2. Cele działań promocji sprzedaży 45
3. Ograniczenia prawne stosowania promocji 46
4. Akcje promocyjne organizowane w Zakładzie 50
5. Organizacja akcji promocyjnych 51
5.1.  Sprzedaż premiowana w hurtowni 51
5.2.  Sprzedaż premiowana w sklepie 52
5.3.  Akcja 'Częstowanie’ 52
5.4.  Akcja 'Dyskoteka’ 53
5.5.  Dyskoteka 'Noc Wolności’ 53
6. Inne akcje promocyjne 54
6.1.  Targi 54
6.2.  Premiery, festiwale filmowe 55

IV. Ocena efektywności działań promocyjnych
1. Nakłady na promocję 56
2. Efekty działań promocyjnych
3. Efektywność działań promocyjnych 60

Podsumowanie 67
Bibliografia 69
Załącznik nr 1 71
Załącznik nr 2 72