Archiwa tagu: Analiza budżetu jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Góra Kalwaria w latach 2003 – 2006

Analiza budżetu jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Góra Kalwaria w latach 2003 – 2006

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I – GMINA JAKO JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I JEJ FINANSE W UJĘCIU PRAWNYM. 4
1 ORGANY GMINY 4
1.1 ORGAN STANOWIĄCY – RADA GMINY 4
1.2 ORGAN WYKONAWCZY – WÓJT (BURMISTRZ, PREZYDENT MIASTA) 8
2 BUDŻET GMINY 15
2.1 DOCHODY GMIN 18
2.2 WYDATKI GMIN 20
ROZDZIAŁ II – CHARAKTERYSTYKA GMINY GÓRA KALWARIA 22
1 POŁOŻENIE GMINY 22
2 RYS HISTORYCZNY 26
ROZDZIAŁ III – BUDŻET GMINY GÓRA KALWARIA 29
1 DOCHODY GMINY GÓRA KALWARIA W LATACH 2003 – 2006 29
2 WYDATKI GMINY GÓRA KALWARIA W LATACH 2003 – 2006 35
3 PROPOZYCJE ZMIAN I UZUPEŁNIEŃ W BUDŻECIE GMINY GÓRA KALWARIA WYNIKAJĄCE Z MOCNYCH I SŁABYCH STRON ORAZ SZANS I ZAGROŻEŃ 43
WNIOSKI 48
BIBLIOGRAFIA 49
SPIS TABEL 50
SPIS RYSUNKÓW 52