Archiwa tagu: Amortyzacja jako kategoria prawa bilansowego i podatkowego – analiza porównawcza

Amortyzacja jako kategoria prawa bilansowego i podatkowego – analiza porównawcza

WSTĘP 3
Rozdział 1
AMORTYZACJA JAKO OGÓLNA KATEGORIA EKONOMICZNA, METODY JEJ USTALANIA 7
1.1. Podstawowe aspekty prawno-ekonomiczne działalności gospodarczej 7
1.2. Amortyzacja jako szczególny koszt działalności przedsiębiorstwa 11
1.3. Metody amortyzacji 17
1.3.1. Amortyzacja liniowa 18
1.3.2. Metoda amortyzacji naturalnej 19
1.3.3. Metoda amortyzacji progresywnej 20
1.3.4. Metody specjalne amortyzacji 21
Rozdział 2
AMORTYZACJA JAKO KATEGORIA PRAWA BILANSOWEGO 22
2.1. Podstawowe uregulowania prawa amortyzacji 22
2.2. Kategoria prawa bilansowego 24
2.3. Zasada dokonywania odpisów amortyzacyjnych 24
2.4. Składniki majątku trwałego podlegające amortyzacji 27
2.4.1. Środki trwałe 27
2.4.2. Wartości niematerialne i prawne 30
2.5. Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych 31
Rozdział 3
AMORTYZACJA JAKO KATEGORIA PRAWA PODATKOWEGO 36
3.1. Kategoria prawa podatkowego 36
3.2. Ogólne zasady dokonywania odpisów 37
3.3. Amortyzacja środków trwałych w prawie podatkowym 47
3.3.1. Podstawowe stawki amortyzacji 47
3.3.2. Podwyższone stawki amortyzacji 48
3.3.3. Obniżone stawki amortyzacji 50
3.4. Degresywna metoda amortyzacji 51
Rozdział 4
AMORTYZACJA BILANSOWA I AMORTYZACJA W ŚWIETLE PRAWA POLSKIEGO – PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE 53
4.1. Autonomia prawa podatkowego i rachunkowego 53
4.2. Przedmiot amortyzacji w świetle prawa bilansowego i podatkowego 54
4.3. Zasady i metody amortyzacji w świetle prawa bilansowego i podatkowego – podobieństwa i podstawowe różnice 56
ZAKOŃCZENIE 60
Literatura 63
Spis tabel i rysunków 65