Archiwa tagu: Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

Wstęp 2
Rozdział 1. Zjawisko bezrobocia 4
1.1. Pojęcie bezrobocia 4
1.2. Przyczyny bezrobocia w Polsce 17
1.3. Koszty i skutki bezrobocia 21
Rozdział 2. Stan i struktura bezrobocia w regionie mazowieckim 28
2.1. Stopa bezrobocia w regionie mazowieckim na tle kraju 28
2.2. Dynamika wzrostu bezrobocia 28
2.3. Struktura bezrobocia 30
2.3.1. Bezrobocie kobiet 30
2.3.2. Bezrobocie na wsi 30
2.3.3. Bezrobocie absolwentów 31
2.3.4. Bezrobotni niepełnosprawni 31
2.3.5. Bezrobotni bez prawa do zasiłku 32
2.3.6. Struktura wykształcenia bezrobotnych 32
Rozdział 3. Przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia w regionie mazowieckim 34
3.1. Instytucjonalna obsługa rynku pracy 34
3.2. Fundusz Pracy 39
3.3. Prace interwencyjne i roboty publiczne 41
3.4. Przerzucenie do zawodu i przekwalifikowanie 43
3.5. Pośrednictwo i doradztwo zawodowe 45
Zakończenie 51
Bibliografia 54