Archiwa tagu: Agresja na jezdni

Agresja na jezdni

Wstęp 2
Rozdział I. Rozwój transportu drogowego w Polsce 4
1.1. Pojęcie transportu 4
1.2. Infrastruktura transportu drogowego 6
1.3. Rynek samochodowy w Polsce 10
Rozdział II. Wypadki komunikacyjne 13
2.1. Bezpieczeństwo na polskich drogach 13
2.2. Przyczyny i skutki wypadków komunikacyjnych 21
Rozdział III Istota agresji na jezdni 30
3.1. Pojęcie agresji 30
3.2. Przejawy i przyczyny agresji na jezdni 33
3.3. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 36
Rozdział IV. Przyczyny agresji na jezdni w świetle przeprowadzonych badań 41
4.1. Metodologia badań 41
4.1.1. Cel badań 41
4.1.2. Problem badawczy 41
4.1.3. Hipotezy badawcze 42
4.1.4. Metody badań 43
4.1.5. Charakterystyka próby badawczej 44
4.2. Analiza wyników badań 44
4.3. Wnioski 52
Zakończenie 54
Bibliografia 56
Spis tabel 58
Spis rysunków 59
Aneks 60