Archiwa tagu: Administracyjnoprawne aspekty turystyki

Administracyjnoprawne aspekty turystyki

Wstęp 4
Rozdział I. Przedsiębiorstwo na rynku turystycznym 6
1. Pojęcie rynku turystycznego 6
2. Cechy produktu turystycznego 7
3. Przedsiębiorstwo turystyczne i podstawy prawne jego funkcjonowania 11
4. Finanse przedsiębiorstwa turystycznego 19
Rozdział II. Warunki prowadzenia działalności przez polskich i zagranicznych organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych 26
1. Działalność koncesjonowana i nie koncesjonowana 26
2. Działalność przedsiębiorców zagranicznych 28
3. Warunki uzyskania zezwolenia 32
4. Zabezpieczenia finansowe 35
5. Opłaty koncesyjne i koszty zabezpieczeń 40
Rozdział III. Ochrona klienta w działalności organizatorów turystyki oraz pośredników i agentów turystycznych 43
1. Prospekty i inne materiały informacyjne 43
2. Umowy z klientami 45
3. Ubezpieczenia 51
4. Ceny 52
5. Opieka pilotów i przewodników 54
Rozdział IV. Konsekwencje wejścia w życie ustawy o usługach turystycznych dla organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych 57
1. Działalność agenta turystycznego 57
2. Działalność pośrednika turystycznego 60
3. Działalność organizatora turystyki 62
4. Sankcje 66
Rozdział V. Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek 68
1. Charakterystyka przewodnika turystycznego 68
2. Pojęcie pilota wycieczek 73
3. Tryb uzyskiwania uprawnień przewodnika turystycznego i pilota wycieczek 74
4. Wyłączność przewodników turystycznych na wybranych obszarach 77
5. Wykonywanie funkcji pilota i przewodnika za granicą i działalność obcych pilotów i przewodników w Polsce 79
6. Odpowiedzialność za niezgodne z ustawą wykonywanie funkcji przewodnika turystycznego i pilota wycieczek 79
Rozdział VI. Usługi hotelarskie 81
1. Pojęcie i cechy usługi hotelarskiej 81
2. Pojęcie zakładu hotelarskiego i innego obiektu, w którym świadczone są usługi hotelarskie 87
3. Ochrona nazw rodzajowych i kategoryzacja obiektów hotelarskich 89
4. Ewidencja i kontrola obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie 91
Zakończenie 95
Bibliografia 98