Szkolenie i doskonalenie kadr jako element zarządzania zasobami ludzkimi

Wstęp 3
Rozdział 1. Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych w przedsiębiorstwie 5
1.1. Charakterystyka procesu rozpoznania i analizy potrzeb szkoleniowych (RAPS) 5
1.2. Zalety i wady RAPS 8
1.3. Organizacja RAPS 10
Rozdział 2. Projektowanie programu szkoleniowo-rozwojowego 18
2.1. Indywidualne cechy uczącego się 18
2.2. Zastosowanie modeli uczenia się w programach szkoleniowych 25
2.3. Cele szkolenia 27
2.4. Przeszkody w procesie uczenia się 34
Rozdział 3. Wpływ rodzaju szkolenia na rozwój organizacji 39
3.1. Szkolenie w miejscu pracy 39
3.2. Szkolenie poza miejscem pracy 50
3.3. Ocena programów szkoleniowo-rozwojowych pod względem przydatności dla rozwoju organizacji 57
Rozdział 4. Podnoszenie kwalifikacji pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa Polkomtel S.A. 62
4.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa Polkomtel S.A. 62
4.2. Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych 66
4.3. Cele i metody szkoleniowe 77
4.4. Realizacja szkoleń 84
4.5. Ocena polityki szkoleniowej firmy Polkomtel S.A. w aspekcie jej rozwoju 89
Zakończenie 94
Bibliografia 96
Spis tabel i rysunków 98