Szkolenia pracowników na przykładzie przedstawicieli handlowych

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. SZKOLENIE ELEMENTEM POLITYKI PERSONALNEJ. 4
1.1. Pojęcie i rodzaje szkoleń (definicja). 4
1.2. Efekty szkoleń i pomiar wyników 20
ROZDZIAŁ II CHARAKTERYSTYKA GRUPY ZAWODOWEJ PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH 24
2.1. Specyfika pracy przedstawicieli handlowych 24
2.2. Profil kwalifikacyjny przedstawicieli handlowych 26
2.3. Szkolenia przedstawicieli handlowych jako składnik sukcesu firmy 38
2.4. Coaching jako forma rozwijania handlowców 40
ROZDZIAŁ III SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NA PRZYKŁADZIE PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH 48
3.1. Oferta szkoleniowa dla przedstawicieli handlowych (Charakterystyka polskiego rynku usług szkoleniowych) 48
3.2. Kryteria dobru firmy szkoleniowej 52
3.3. Metody szkolenia przedstawicieli handlowych 59
3.4. Efektywność szkoleń przedstawicieli handlowych 62
3.5. Ocenę efektywności szkoleń przedstawicieli handlowych 67
ZAKOŃCZENIE 72
BIBLIOGRAFIA 75
SPIS TABEL 77
SPIS WYKRESÓW I RYSUNKÓW 78