Szkolenia i przesunięcia personelu jako element zarządzania zasobami ludzkimi na podstawie PKE S.A Elektrownia Halemba

Wstęp

Rozdział I. Zarządzanie zasobami ludzkimi
1. Funkcja i znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi
2. Struktura procesu zarządzania zasobami ludzkimi
3. Szkolenia i doskonalenia
4. Przesunięcia personelu

Rozdział II. Południowy Koncern Energetyczny S.A. Elektrownia Halemba
1. Charakterystyka i historia przedsiębiorstwa
2. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
3. Rynek zbytu PKE S.A. Elektrowni Halemba
4. Poziom zatrudnienia

Rozdział III. Szkolenia i przesunięcia personelu w PKE S.A. Elektrowni Halemba
1. Charakterystyka szkoleń ,doskonaleń zawodowych w przedsiębiorstwie
1.1 Doskonalenia zawodowe
1.2 Szkolenia personelu wewnątrz zakładu
1.3 Szkolenia pracowników na zewnątrz zakładu
1.4 Dokształcanie pracowników
2. Przesunięcia personelu

Zakończenie

Bibliografia