Sytuacja Polaków na unijnym rynku pracy

Wstęp 3
ROZDZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA UNIJNEGO RYNKU PRACY 5
1. Wielkość i struktura zatrudnienia w unii europejskiej 5
2. Swobodny przepływ osób w unii europejskiej 11
3. Regulacja rynku pracy w krajach UE. 25
ROZDZIAŁ II. PROBLEM BEZROBOCIA W UNII EUROPEJSKIEJ 31
1. Wielkość problemu 31
2. Struktura bezrobocia w UE. 35
3. Europejska Strategia Zatrudnieniowa. 39
ROZDZIAŁ III. UNORMOWANIA ZWIĄZANE Z OTWIERANIEM UNIJNEGO RYNKU PRACY 46
1. Zasady obowiązujące przed traktatem akcesyjnym 46
2. Możliwości dostępu do rynku pracy 52
3. Szanse Polaków na pracę w Unii Europejskiej 54
Zakończenie 54
Bibliografia 54
Spis Tabel 54
Spis rysunków 54