Systemy płatności dla MSP oferowane przez PEKAO S.A.

Wstęp 3
Rozdział I. Rola małych i średnich przedsiębiorstw w systemie finansowym i gospodarce rynkowej 5
1.Kryteria wyodrębniania małego i średniego przedsiębiorstwa 5
1.1. Kryteria jakościowe 5
1.2. Kryteria ilościowe 9
2. Obszary działalności 10
3. Charakterystyka decyzji finansowych 13
4. Znaczenie sektora MSP dla polskiej gospodarki 19
Rozdział II. Systemy płatności w ofercie Banku PKO S.A. 24
1. Historia i przedmiot działalności Banku PKO S.A. 24
2. Oferta banku skierowana dla klientów detalicznych 29
1. Oferta dla małych i średnich przedsiębiorców 34
4. Oferta dla klientów korporacyjnych 35
Przelew płacowy 40
5. Zainteresowanie systemami płatności przez małych i średnich przedsiębiorców 40
Rozdział III. Usługi banku PKO S.A. dla Małych i średnich podmiotów gospodarczych 44
1. Pakiet Firma i Ja 44
2. Eurokonto Business i Business Lider 45
3. Lider Farmacji 47
4. Kredyty z EBOiR 52
5. Transakcje zagraniczne 53
6. Lokaty terminowe 58
7. Papiery dłużne i skarbowe 59
8. Transakcje wymiany walut 60
9. Fundusze Strukturalne dla Przedsiębiorstw 63
10. MasterCard Business z Pakietem Working in Europe 65
Rozdział IV. Korzyści i koszty podmiotów gospodarczych związane z korzystaniem z systemów płatności banku PKO S.A. 67
1. Określenie korzyści wynikających z korzystania z systemów płatności przez małych i średnich przedsiębiorców 67
2. Określenie strat spowodowanych korzystaniem z systemów płatności oferowanych małym i średnim przedsiębiorcom 71
3. Wnioski 74
Zakończenie 76
Bibliografia 77
Spis tabel i rysunków 80