System zarządzania małym przedsiębiorstwem

Wstęp 3
Rozdział I. TEORETYCZNE PODSTAWY MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 7
1.1. Pojęcie przedsiębiorstwa 7
1.2. Rodzaje przedsiębiorstw 13
1.3. Udział małych przedsiębiorstw w gospodarce polskiej 20
1.4. Specyfika małych przedsiębiorstw 25
Rozdział II. SYSTEM ZARZĄDZANIA W MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWEM 33
2.1. Pojęcie systemu zarządzania 33
2.2. Podsystem planowania 38
2.3. Podsystem organizacji 46
2.4. Podsystem kierowania 51
2.5. Podsystem kontroli 55
Rozdział III. PRZEDSIĘBIORSTWO X SPÓŁKA JAWNA JAKO MIEJSCE BADAŃ NAD SYSTEMEM ZARZĄDZANIA 63
3.1. Historia 63
3.2. Przedmiot działalności 64
3.3. Struktura organizacyjna 67
3.4. Pozycja na rynku 71
Rozdział IV. ANALIZA I OCENA SYSTEMU ZARZĄDZANIA W SPÓŁCE JAWNEJ X 73
4.1. Metoda badań empirycznych 73
4.2. Podsystem planowania 75
4.3. Podsystem organizacji 77
4.4. Podsystem kierowania 79
4.5. Podsystem kontroli 81
4.6. Propozycje udoskonalenia systemu zarządzania 86
Zakończenie 95
Bibliografia 97
Spis rysunków 101