System partyjny Republiki Federalnej Niemiec

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. GENEZA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC 4
1.1. Rys historyczny RFN 4
1.2. Podstawowe dane dotyczące RFN 9
1.3. Historyczno- polityczne uwarunkowania systemu RFN 11

ROZDZIAŁ II. SYSTEM POLITYCZNY RFN 18
2.1. Ogólna charakterystyka ustroju politycznego RFN 18
2.2. Ustawa zasadnicza i system wyborczy 20
2.3. Bundestag i Bundesrat 21
2.4. Prezydent federalny 24
2.5. Kanclerz federalny i rząd 25

ROZDZIAŁ III. SYSTEM PARTYJNY I ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE GŁÓWNYCH PARTII POLITYCZNYCH 27
3.1. Zadania partii politycznych w RFN 27
3.2. SPD 44
3.3. CDU/CSU 48
3.4. FDP 51
3.5. Partia Zielonych 52

ZAKOŃCZENIE 54
BIBLIOGRAFIA 56
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 58