System edukacji w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej

Wstęp 2
Rozdział I. Podstawowe pojęcia dotyczące systemów edukacyjnych Unii Europejskiej i ich analiza porównawcza 4
1.1. System i analiza systemowa 4
1.2. Cywilizacja 9
1.3. Czynniki i uwarunkowania 12
1.4. Charakterystyczne cechy systemów edukacji krajów Europy Środkowo – Wschodniej 22
Rozdział II. System edukacyjny w Polsce w latach 1990-2005, na tle wybranych krajów europejskich 31
2.1. Integracja europejska a edukacja 31
2.2. System edukacyjny w Polsce 40
2.3. Systemy edukacyjne wybranych krajów 47
Rozdział III. Organizacja systemu szkolnictwa w Austrii, Niemczech i Wielkiej Brytanii 61
3.1 Model Austriacki 67
3.2 Model Niemiecki 72
3.3 Model Wielkiej Brytanii 78
Rozdział IV. Schemat ogólny edukacji Austrii, Niemiec i Wielkiej Brytanii z porównawczego punktu widzenia. 84
Rozdział V. Rezultat badań nad modelami systemów edukacyjnych wybranych krajów Unii Europejskiej i ich merytoryczna ocena. 103
Zakończenie 118
Bibliografia 120
Spis tabel i rysunków 126