System dystrybucji producenta

Wstęp    2
Rozdział 1. System dystrybucji i jego elementy    3
1. Pojęcie systemu dystrybucji.    3
2. Kanały dystrybucji.    9
3. Formy dystrybucji.    14
4. Obsługa logistyczna (wraz z infrastrukturą firmy)    18
Rozdział II.  Zarządzanie systemem dystrybucji    28
1. Projektowanie systemu dystrybucji.    28
2. Użytkowanie systemu dystrybucji w strukturze organizacyjnej    32
3. Motywowanie pośredników handlowych.    37
4. Ocena i modyfikacja systemu dystrybucji.    42
5. Rozwiązywanie konfliktów w kanałach dystrybucji.    46
Zakończenie    53
Bibliografia    54