Symulacja i analiza transakcji sprzedaży nieruchomości

PODSTAWY FORMALNO ? PRAWNE    3
I. Przyjęcie oferty    5
1. Sposób nawiązania kontaktu z zamawiającym    5
2. Zasady współpracy z zamawiającym ? definiowanie oczekiwań /potrzeb zamawiającego    6
3. Oględziny nieruchomości ? sporządzenie opisu nieruchomości    6
3.1. Opis i weryfikacja stanu prawnego nieruchomości    6
4. Źródła danych i informacji    9
5. Charakterystyka lokalnego rynku nieruchomości    9
6. Zawarcie umowy pośrednictwa    12
7. Analiza sytuacji prawnej dotyczącej transakcji    14
II. Promocja i reklama oferty    17
1. Sporządzenia oferty    17
III. Realizacja transakcji    18
Załącznik 1. Zlecenie określenia poziomu ceny ofertowej nieruchomości    21
Załącznik 2. Umowa pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości    22
Załącznik 3. Karta budynku    27
Załącznik 3. Deklaracja woli nabycia nieruchomości    30