Świadczenia przedemerytalne

Wstęp 2

Rozdział I. Zasady przejmowania przez ZUS wypłaty świadczeń i zasiłków przedemerytalnych 5
1.1. Geneza ubezpieczeń społecznych 6
1.2. System świadczeń emerytalnych i przedemerytalnych 15
1.3. Świadczenia i zasiłki przedemerytalne przyznawane przez powiatowe urzędy pracy 20
1.4. Przejęcie przez ZUS zadań związanych z przyznawaniem i wypłatą świadczeń i zasiłków przedemerytalnych 25

Rozdział II. Zasady ustalania prawa do świadczeń przedemerytalnych 29
2.1. Postępowanie i decyzja w sprawie świadczenia przedemerytalnego 34
2.2. Ustalenie prawa do świadczenia przedemerytalnego 38
2.3. Wysokość świadczenia przedemerytalnego 40
2.4. Wypłata świadczenia przedemerytalnego 41

Rozdział III. Zasady wstrzymania wypłaty świadczeń i zasiłków przedemerytalnych 47
3.1. Ustanie prawa do świadczenia i zasiłku przedemerytalnego 48
3.2. Zawieszenie i wstrzymanie prawa do świadczenia i zasiłku przedemerytalnego 50
3.3. Zbieg prawa do świadczeń 54
3.4. Zawieszanie prawa do świadczenia i zasiłku przedemerytalnego oraz zmniejszanie ich wysokości z uwagi na osiąganie przychodu 55

Załączniki 61
Zakończenie 63
Bibliografia 65
Spis tabel i rysunków 68