Styl życia rodziny a zachowania agresywne i przestępcze

Wstęp 2

ROZDZIAŁ I. RODZINA WOBEC STYLU ŻYCIA 4
1.1. Pojęcie i typy rodzin 4
1.2. Funkcje rodzin 12
1.3. Przeobrażenia współczesnych rodzin i współczesne style życia polskich rodzin 18
1.4. Rola rodziny w procesie wychowania i socjalizacji 26
1.5. Rola rodziny w kształtowaniu osobowości dziecka 29
1.6. Zakres pojęciowy stylu życia 31
1.7. Styl życia jako kategoria badawcza 34

ROZDZIAŁ II. AGRESJA I PRZESTĘPCZOŚĆ 38
2.1. Uwarunkowania i przyczyny agresji i przestępczości 38
2.1.1. Biologiczne teorie zachowań agresywnych i przestępczości 38
2.1.2. Psychospołeczne teorie agresji i przestępczości 41
2.1.3. Znaczenie procesów poznawczych w kształtowaniu zachowań agresywnych 50
2.2. Ogólna charakterystyka przestępczości nieletnich w Polsce 54
Rozdział III. Wpływ rodziny na przestępczość i zachowania agresywne dzieci i młodzieży 63
3.1. Postawy rodzicielskie a zachowania agresywne i przestępczość dzieci i młodzieży 63
3.2. Wpływ metod wychowawczych na kształtowanie zachowań agresywnych i przestępczość młodzieży 75
3.3. Dysfunkcje w rodzinie i ich skutki 81
3.4. Styl życia rodziny jako determinant zachowań agresywnych i przestępczości młodzieży 86

Zakończenie 92
Bibliografia 94
Spis tabel 98