Struktura i funkcjonowanie przedsiębiorstwa

Wstęp 2

Rozdział 1. Wybrane aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa 4
1.1. Pojęcie struktury organizacyjnej 4
1.2. Podstawowe typy struktur organizacyjnych 6
1.3. Struktury systemów organizacyjnych 17

Rozdział 2. Metody analizy struktur organizacji 23
2.1. Więzi organizacyjne 23
2.2. Rozpiętość i zasięg kierowania 27
2.3. Centralizacja i decentralizacja decyzji i odpowiedzialności 31
2.4. Transformacje struktur organizacyjnych 35

Rozdział 3. Analiza i opis rzeczywistości przedsiębiorstwa 45
3.1. Historia Firmy Adal Sp. z o.o. 45
3.2. Przedmiot działalności spółki Adal 47
3.3. Analiza struktur Spółki Adal 53

Zakończenie 61

Bibliografia 63

Spis rysunków 64

Spis fotografii 65

Spis tabel 66