Strategie wzrostu wybranej firmy

Wstęp 2
Rozdział I. Rola zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie 4
1.1. Istota i geneza zarządzania strategicznego 4
1.2. Podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem strategicznym 17
1.2.1. Wizje 17
1.2.2. Misje 18
1.2.3. Cele 18
Rozdział II. Etapy zarządzania strategicznego 20
2.1. Analiza strategiczna 20
2.2. Formułowanie strategii 24
2.3. Wybór wariantu strategicznego 27
2.4. Implementacja strategii 28
2.5. Ocena i modyfikacja strategii 31
Rozdział III. Strategie wzrostu a strategie konkurowania w przedsiębiorstwie 40
3.1. Poziomy zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie 40
3.2. Typologia strategii wzrostowych. Rodzaje strategii wzrostowych według wybranych szkół 43
3.2.1. Strategie konkurencji 43
3.2.2. Strategie dywersyfikacji 44
3.2.3. Strategie integracji pionowej 45
3.2.4. Strategia internacjonalizacji 46
3.3. Strategie konkurowania 46
3.3.1. Istota, struktura strategii konkurowania 46
3.3.2. Tradycyjne źródła przewagi konkurencyjnej 51
3.3.3. Współczesne źródła przewagi konkurencyjnej 59
Zakończenie 62
Bibliografia 64
Spis rysunków 67
Spis tabel 68