Strategie rozwoju firm w branży gospodarki magazynowej

Wstęp 2

Rozdział 1. Zasady planowania i realizacji strategii rozwoju firmy 4

1.1. Proces budowy strategii przedsiębiorstwa 4
1.2. Strategia przedsiębiorstwa a analiza finansowa 9
1.3. Strategie rozwoju firmy  12

Rozdział 2. Pozycja rynkowa i uwarunkowania rozwoju firmy ORSO Sp z o.o 18

2.1. Historia i przedmiot działalności firmy ORSO Sp z o.o.  18
2.2. Struktura konkurencyjna polskiego rynku logistyki magazynowej 23
2.3. Analiza finansowa firmy jako punkt wyjścia realizacji strategii rozwoju 26

Rozdział 3. Analiza i Ocena strategii rozwoju ORSO Sp. Z O.O 33

3.1. Realizowana strategia rozwoju firmy i jej ocena 33
3.2. Propozycje zmian w strategii firmy ORSO Sp z o.o 37
3.3. Prognozowanie średniookresowych tendencji zmian na polskim rynku logistyki magazynowej 39

Zakończenie 41
Bibliografia  42
Źródła internetowe 43
Spis tabel i rysunków 44