Strategie marketingowe sieci handlowych

WSTĘP
ROZDZIAŁ I. MARKETING W PRZEDSIĘBIORSIWIE HANDLOWO – USŁUGOWYM
1.1. Pojęcie i istota marketingu
1.2. Funkcje i cele marketingu.
1.3 Instrumenty marketingu.
1.4. Marketing mix z punktu widzenia usługodawcy
ROZDZIAŁ II. ISTOTA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO
2.1. Klasyczna koncepcja zarządzania a idea zarządzania marketingowego
2.2. Funkcje i cele zarządzania marketingowego
2.3. Mocne i słabe strony zarządzania marketingowego w Polsce
2.4. Tworzenie strategii przedsiębiorstwa
Rozdział III. Przykłady strategii marketingowych w wybranych sieciach handlowych
3.1. Sklepy dyskontowe grupy Aldi – strategia niskich cen
3.2. Rozwój marki własnej grupy Carrefour – strategia rozwoju marki
3.3. Jakość produktów IKEA – strategia konkurencji przez jakość
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL