Strategie konkurencji na przykładzie Centrum Targowe Kielce

Wstęp 1
Rozdział 1. Teoretyczne aspekty strategii konkurencji 3
1.1. Podstawowe pojęcia i definicje. 3
1.2. Istota i narzędzia konkurencji. 10
1.3. Pojęcie, geneza i funkcje marketingu. 25
1.4. Strategia marketingowa: pojęcie i rodzaje. 29
1.5. Strategie konkurencji w procesie  planowania marketingowego. 35
Rozdział 2. Charakterystyka Centrum Targowego Kielce. 39
2.1. Rys historyczny. 39
2.2. Osiągnięcia firmy i jej „mocne strony” 41
2.3. Misja firmy 43
2.4. Wyodrębnienie strategicznych jednostek biznesu 44
2.5. Stosowane strategie i ich ocena 47
Rozdział 3. Ogólna charakterystyka branży. 50
Rozdział 4. Pozycja firmy na tle konkurencji w branży. 56
4.1. Analiza SWOT. 65
4.2. Perspektywy rozwoju firmy 68
Zakończenie 71
Bibliografia 72