Strategie konkurencji firmy Siemens na rynku sprzętu telekomunikacyjnego w Polsce

Wstęp 4
ROZDZIAŁ 1 STRATEGIE KONKURENCJI 5
1. POJĘCIE STRATEGII KONKURENCJI 5
2. ANALIZA STRATEGICZNA 6
2.1. Analiza makrootoczenia 9
2.2. Analiza otoczenia konkurencyjnego 11
2.3. Analiza przedsiębiorstwa 22
3. REGUŁY TWORZENIA STRATEGII 23
4. RODZAJE STRATEGII KONKURENCJI 24
4.1. Strategie zarządzania 24
4.1.1. Strategia firmy 24
4.1.2. Strategia biznesu 25
4.1.3. Strategie funkcjonalne 26
4.2. Zakres ekspansji 27
4.2.1. Strategia ekspansji 28
4.2.2. Strategia selektywnego rozwoju 28
4.3. Obszar konkurencji 28
4.3.1 Strategia konkurencji czołowej 29
4.3.2. Strategia niszy rynkowej 30
4.4. Przewaga konkurencyjna 31
4.4.1 Strategie kosztowe 32
4.4.2. Strategia dyferencjacji 35
4.4.3. Strategia zintegrowana 39
4.5. Zachowanie przedsiębiorstwa 40
4.5.1. Strategia defensywna 40
4.5.2. Strategia ofensywna 41
4.5.3. Strategia pionierska 42
ROZDZIAŁ 2. CHARAKTERYSTYKA SEKTORA RYNKU SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO W POLSCE 44
1. TENDENCJE I KIERUNKI ROZWOJU SEKTORA RYNKU SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO W POLSCE 44
1.1. Struktura sektora sprzętu telekomunikacyjnego 46
1.2. Analiza grup strategicznych 50
2. GRUPY NABYWCÓW NA RYNKU SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO 54
3. SIŁA ODDZIAŁYWANIA DOSTAWCÓW I NABYWCÓW 55
4. ATRAKCYJNOŚĆ SEKTORA 57
5. BARIERY WEJŚCIA 63
ROZDZIAŁ 3. FIRMA SIEMENS JAKO UCZESTNIK RYNKU TELEKOMUNIKACYJNEGO. 65
1. POZYCJA RYNKOWA FIRMY NA ŚWIECIE 65
2. HISTORIA FIRMY SIEMENS W POLSCE I ROZWÓJ FIRMY 73
3. STRUKTURA GRUPY SIEMENS W POLSCE 77
4. PORTFEL PRODUKCJI 82
5. STRATEGIA KONKURENCJI FIRMY SIEMENS (NA RYNKU SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO) 85
5.1. Działania Siemensa na światowym rynku sprzętu telekomunikacyjnego 85
5.1. Organizacja firmy Siemens a produkcja sprzętu telekomunikacyjnego 93
5.2. Polityka produktu 101
5.3. Polityka promocji 109
5.4. Analiza SWOT 114
Zakończenie 118
Bibliografia 120
Spis rysunków 123
Spis tabel 123