Strategia rozwoju małej firmy

Wstęp 2

Rozdział I. Istota i rola strategii w działaniu firmy 4
1.1. Pojęcie i istota strategii 4
1.2. Miejsce strategii w zarządzaniu przedsiębiorstwem 5
1.3. Procedura budowania strategii rozwoju 8
1.4. Rodzaje strategii 12
1.5. Nowe strategie wzrostu 16
1.6. Strategie rozwoju polskich przedsiębiorstw 19

Rozdział II. Strategia małego przedsiębiorstwa 22
2.1. Specyfikacja małej firmy 22
2.2. Zarządzanie małą firmą 27
2.3. Strategie małej firmy 33

Rozdział III. Strategia rozwoju malej firmy na podstawie Yureco Sp. z o.o. 43
3.1. Charakterystyka i profil działalności Yureco Sp. z o.o. 43
3.1.1. Historia 43
3.1.2. Oferta produktowa 44
3.1.3. Sytuacja finansowa i konkurencja 48
3.1.4. Klienci 51
3.2. Analiza otoczenia 52
3.3. Strategia rozwoju Yureco Sp. z o.o. 54
3.3.1. Plany rozwojowe 54
3.3.2. Zmiany w ofercie produktowej 57
3.3.3. Współpraca z klientami 57
3.3.4. Podsumowanie 58

Zakończenie 60
Bibliografia 62
Spis tabel 64
Spis rysunków 65