Strategia public relations dla przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowego

część teoretyczna pracy magisterskiej

Rozdział I. Istota public relations 3
1. Pojęcie i geneza public relations 3
2. Rola wizerunku przedsiębiorstwa 5
3. Instrumenty związane z kształtowaniem wizerunku 8
4. Zasady wywierania wpływu na otoczenie 15
5. Komunikowanie się przedsiębiorstwa z grupami jego otoczenia 19
6. Prawne uwarunkowania public relations 21
Rozdział II. Strategia public relations 26
1. Pojęcie strategii marketingowej i strategii public relations 26
2. Określenie sytuacji wyjściowej w tworzeniu strategii public relations 28
3. Określanie grup celowych 33
4. Proces planowania w tworzeniu strategii public relations 38