Strategia produktowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Wstęp 2
Rozdział 1. Strategia produktu w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. 4
1.1. Produkt jako element marketingu. 4
1.2. Pojęcie strategii marketingowej. 7
1.2.1. Strategie marketingowe w strukturze strategii przedsiębiorstwa. 8
1.2.2. Strategie wejścia na rynek. 11
1.2.3. Strategie oparte na relacjach między rynkiem a produktem. 15
1.2.4. Strategie konkurencyjne. 18
1.2.5. Strategie ze względu na udział firmy w rynku 24
1.3. Strategia jako etap zarządzania strategicznego. 30
1.4. Formułowanie strategii działania przedsiębiorstwa 38
Rozdział 2. Metody ustalania strategii produktu. 45
2.1. Instrumenty polityki marketingowej. 45
2.1.1. Produkt. 45
2.1.2. Dystrybucja. 51
2.1.3. Cena. 54
2.1.4. Promocja. 56
2.2. Analiza aktualnego stanu otoczenia i zasobów wewnętrznych. 60
2.1. Zewnętrzne warunki działania 60
2.2. Wewnętrzne warunki działania. 70
2.3. Analiza mocnych i słabych stron. 79
2.4. Analiza kluczowych czynników sukcesu. 80
Rozdział 3. Charakterystyka firmy GPPD FOREST sp. z o.o. 82
3.1. Charakterystyka firmy GPPD FOREST sp. z o.o. 82
3.2. Struktura organizacyjna i zatrudnienia. 85
3.3. Opis procesu produkcyjnego. 89
3.4. Wielkość i struktura produkcji i sprzedaży. 93
3.5. Kondycja finansowo-ekonomiczna. 101
Rozdział 4. Strategia produktu – ramiączka odzieżowe (controlling produktu) 105
4.1. Produkt 105
4.2. Sprzedaż 107
4.3. Analiza SWOT firmy 109
4.4. Analiza SWOT wybranych firm konkurencyjnych 110
4.5. Elementy strategii firmy 111
Zakończenie 114
Bibliografia 115