Strategia organizacji

Wstęp

Rozdział I. Strategia organizacji – istota i cechy ogólne
1.1. Pojęcie strategii
1.2. Rodzaje strategii funkcjonujących w Polsce
1.3. Sprawność strategii a uwarunkowania środowiskowe – szanse i zagrożenia
1.4. Kryteria stawiane organizacjom budującym strategię rozwojową

Rozdział II. Aspekty ewolucyjne kanałów rynkowych funkcjonujące w obszarze handlu
2.1. Ewolucja kanałów sprzedaży w handlu
2.2. Procesy globalizacji w sektorze handlu
2.3. Nowe trendy w kanałach sprzedaży, komunikacji i dystrybucji
2.4. Skracanie kanałów rynkowych w obszarze handlu

Rozdział III. Analiza strategiczna
3.1. Metoda oceny pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa
3.2. Identyfikacja cyklu życia produktów
3.3. Budowa macierzy wzrost / udział
3.4. Zestaw kategorii strategicznych Petera Druckera
3.5. Strategia produkt
3.6. Zakres analizy konkurencji według M.E. Portera

Zakończenie
Bibliografia