Strategia marketingowa w branży gazowniczej a przykładzie Zakładu Gazownictwa w Krakowie

Wstęp 2

Rozdział 1. Pojęcie i rola marki 4
1.1 Marka 4
1.2 Promocja 10
1.3 Strategia marketingowa 17

Rozdział 2. Strategia marketingowa w branży gazowniczej na przykładzie Zakładu Gazownictwa w Krakowie 24
2.1 Prezentacja firmy (struktura) 24
2.2 Strategia marketingowa firmy 31
2.3 Sprzedaż 37

Rozdział 3. Analiza strategii sprzedaży 43
3.1 Badanie na przykładzie ankiety – analiza warunków sukcesu produktu 43
3.2 Techniki sprzedaży 46
3.3 Analiza wyników ankiety 55

Zakończenie 59

Bibliografia 61

Spis tabel 63

Spis rysunków 64

Spis wykresów 65