Strategia marketingowa przedsiębiorstwa np. firmy Łukbut

Wstęp 2
Rozdział 1. Zasady strategii marketingowej. 4
1.1. Podstawowe pojęcia i definicje. 4
1.2. Podstawowe zasady strategii marketingowej. 9
Rozdział 2. Formułowanie strategii na rynku dóbr i usług. 15
2.1. Produkt. 15
2.1.1. Znaczenie jakości. 18
2.1.2. Główne kompetencje firmy jako korzenie produktów przemysłowych. 20
2.1.3. Polityka produktu. 21
2.1.4. Innowacje i rozwój produktów przemysłowych. 22
2.2. Dystrybucja. 24
2.2.1. Kanały dystrybucji. 25
2.2.2. Uczestnicy kanału. 26
2.2.3. Projektowanie kanału. 27
2.3. Cena. 28
2.3.1. Ustalanie cen dóbr i usług przemysłowych. 28
2.3.2. Zarządzanie cenami. 29
2.4. Promocja. 29
2.4.1. Reklama. 30
2.4.2. Promocja uzupełniająca. 31
2.4.3. Sprzedaż osobista. 32
2.5. Usługi. 33
Rozdział 3. Strategia marketingowa przedsiębiorstwa „ŁUKBUT”. 36
3.1. Misja  przedsiębiorstwa. 40
3.2. Wyodrębnienie strategicznych jednostek biznesu. 40
Obuwie młodzieżowe 41
3.3. Przygotowanie analizy sytuacji. 42
3.3.1. Analiza nabywców. 42
3.3.2. Analiza popytu i podaży. 42
3.3.3. Analiza  konkurentów i pozycji firmy. 49
3.3.5. Analiza zaopatrzenia i dystrybucji. 52
3.3.7. Mocne i słabe strony. 54
3.4. Opracowanie strategii. 54
3.5. Organizacja, wdrożenie, kontrola i zagrożenia realizacji strategii. 59
Zakończenie 65
Bibliografia 68
Spis tabel 70