Środowiskowy Dom Samopomocy jako placówka pomagająca osobom niepełnosprawnym

Wstęp    2

Rozdział I. Niepełnosprawni    3
1.1. Niepełnosprawność – różne ujęcia problemu    3
1.2. Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie    7
1.3. Sytuacja niepełnosprawnych w Polsce    12

Rozdział II. Formy oraz metody wspomagania osób niepełnosprawnych    16
2.1. Pomoc instytucji rządowych    16
2.2. Rozwiązania o charakterze prawnym    18

Rozdział III. Środowiskowy Dom Samopomocy jako placówka pomagająca osobom niepełnosprawnym    22
3.1. Działalność Domu Samopomocy w Mławie.    22
3.2. Niepełnosprawni i formy pomocy analiza działalności Domu Samopomocy w Mławie    26

Zakończenie    33
Bibliografia    34
Spis tabel    36