Środki trwałe w polityce bilansowej przedsiębiorstwa

Wstęp

Rozdział I.
Polityka bilansowa
1.1. Istota, rodzaje i cele polityki bilansowej
1.2. Instrumenty polityki bilansowej

Rozdział II.
Istota środków trwałych w MSR i ustawie o rachunkowości
2.1. Pojęcie i klasyfikacja środków trwałych
2.2. Wartość początkowa środków trwałych

Rozdział III.
Zużycie i wycena środków trwałych w MSR i ustawie o rachunkowości
3.1 Amortyzacja środków trwałych
3.1.1. Metoda liniowa
3.1.2. Metoda degresywna
3.1.3. Metoda naturalna
3.2 Ewidencja i wycena bilansowa środków trwałych

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA