Spożywanie alkoholu przez dzieci i młodzież

Wstęp 2

Rozdział 1. Podstawowe wiadomości o spożywaniu alkoholu przez młodzież 5
1.1. Pojęcie alkoholizmu 5
1.2. Motywy sięgania dzieci i młodzieży alkoholu 10
1.3. Fakty na temat spożywania alkoholu wśród dzieci i młodzieży 12
1.4. Wpływ grupy rówieśniczej na powstawanie choroby alkoholowej u młodzieży 14
1.5. Skutki społeczne alkoholizmu 16

Rozdział 2. Sposoby zapobiegania nadużywaniu alkoholu 21
2.1. Terapia i likwidacja źródeł uzależnienia 21
2.2. Środowiska oddziaływań profilaktycznych 30
2.3. Regulacje prawne dotyczące sprzedaży alkoholu 38
2.4. Odpowiedzialność karna sprzedających i podających alkohol 39

Rozdział 3. Podstawy metodologii badań 42
3.1. Cel badań 42
3.2. Problemy badawcze 44
3.3. Metody i techniki badawcze 48
3.4. Charakterystyka terenu badawczego, dobór próby, zakres i organizacja badań 55

Rozdział 4. Spożywanie alkoholu przez dzieci i młodzieży w ujęciu empirycznym 59
4.1. Analiza wyników badań 59
4.2. Wnioski 70

Zakończenie 71
Bibliografia 73
Spis tabel 76
Spis rysunków 77
Aneks 78