Sposoby pozyskiwania środków finansowych

Wstęp 2
Cel i zakres pracy 4

Rozdział I. Charakterystyka sektora małych przedsiębiorstw w Polsce i Unii Europejskiej 5
1.1. Podstawowe pojęcia i definicje 5
1.2. Sytuacja finansowa małych firm w Polsce 8
1.3. Formy organizacyjno-prawne 16
1.4. Rola małych przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej 18
1.5. Wsparcie dla małych przedsiębiorstw w Unii Europejskiej 21

Rozdział II. Zasady funkcjonowania małych przedsiębiorstw 25
2.1. Cele przedsiębiorstwa 25
2.2. Rola kapitału przedsiębiorstwa 32
2.3. Charakterystyka zewnętrznych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstwa 41

Rozdział III. Formy finansowania rozwoju małych i średnich firm 46
3.1. Fundusze venture capital 46
3.2. Fundusz Poręczeń Kredytowych BGK i Unii Europejskiej 49
3.3. Fundusze pomocowe dla małych przedsiębiorstw w Polsce 50
3.4. Private placement 53
3.5. Finansowanie poprzez fundusze inwestycyjne 54
3.6. Publiczny rynek kapitałowy 57

Zakończenie 63
Bibliografia 65
Spis tabel 70
Spis rysunków 71