Sposoby minimalizacji ryzyka w działalności kredytowej banku komercyjnego

Wstęp
Rozdział pierwszy
Działalność banku komercyjnego
1.1. Rola kredytów w gospodarce banków
1.2. Rodzaje kredytów
Rozdział drugi
Rzeczywisty koszt kredytu, jego spłata i ryzyko kredytowe
2.1. Rzeczywisty koszt kredytu
2.1.1. Rzeczywiste oprocentowanie kredytu
2.2. Spłata kredytu i ryzyko kredytowe
2.3. Co się dzieje, jeśli kredyt nie zostanie spłacony
Rozdział trzeci 28
Działalność kredytowa banku komercyjnego i związane z nim ryzyko
3.1 Opracowanie właściwej strategii oraz procedur polityki
kredytowej banku
3.2 Monitoring ryzyka kredytowego
3.3 Kontrola kredytowa oraz prawne i materialne zabezpieczenia
kredytów bankowych
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel