Sposoby finansowania zakupu nowych samochodów

Wstęp 1
Rozdział 1. Rozwój krajowego rynku samochodowego 2
1.1. Produkcja samochodów w Polsce. 2
1.2. Struktura rynku motoryzacyjnego, samochody nowe i używane. 16
1.3. Zmiany rynku na podstawie wyników sprzedaży aut. 22
Rozdział 2. Kredytowanie zakupu samochodów. 31
2.1. Oferta kredytowa banków komercyjnych. 33
2.1.1. Oferta PKO BP S.A. 34
2.1.2. Bank Polska Kasa Opieki S.A – Grupa PeKaO S.A. 42
2.1.3. Kredyt Bank PBI 42
2.1.4. ING Bank Śląsk. 43
2.1.5. Invest Bank S.A. 43
2.1.6. Bank BPH 44
2.1.7. GE Capital Bank. 47
2.2. Oferta banków firm motoryzacyjnych. 50
2.2.1. Opel Bank S.A. 50
2.2.2. Volkswagen Bank Polska S.A. 51
2.2.3. Fiat Bank Polska. 52
2.2.4. Renault Credit Polska. 52
2.2.5. DaimlerChrysler Services (debis) Bank Polska S.A. 54
2.3. Ocena oferty bankowej w świetle możliwości nabywania samochodów. 55
Rozdział 3. Alternatywne do kredytów samochodowych sposoby zakupu środków transportu. 58
3.1. Kredyty bankowe nie będące kredytami samochodowymi. 58
3.2. Systemy sprzedaży ratalnej. 59
3.3. Niekonwencjonalne źródła dofinansowania zakupu nowych pojazdów. 60
3.4. Leasing pojazdów samochodowych. 61
Zakończenie 67
Bibliografia 69